Test elektrische veiligheid

Met deze online test (7 vragen) schat u in of u de elektrische risico’s kent en in welke mate uw bedrijf eraan blootgesteld is. Elke werknemer werkt in de buurt van elektrische installaties, en sommigen werken zelfs aan de installaties.
Maar zijn ze zich bewust van de risico’s? Neem de proef op de som met deze test…

Gelieve volgende informatie te controleren / aan te vullen voor u de test start?

Ré-enclencher coffret électrique Ré-enclencher coffret électrique
Ré-enclencher coffret électrique Ré-enclencher coffret électrique

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 1/7


Het is weer zover: de stroom is uitgevallen in uw bedrijf. Gelukkig weten uw werknemers waar de zekeringskast is en kunnen ze de stroom makkelijk zelf weer inschakelen.

Is alles veilig?

Goed gezien!
Er mag geen risico bestaan op direct contact met een geleider onder spanning.

Fout!
Er mag geen risico bestaan op direct contact met een geleider onder spanning.

Retirer prise du mur Retirer prise du mur
Retirer prise du mur Retirer prise du mur

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 2/7


In een van de kantoren van uw bedrijf hangt een stopcontact uit de muur. Dat is niet erg want u kunt het stopcontact gewoon met de ene hand vasthouden en de stekker er met de andere hand uittrekken. Zo vermijdt u dat alle draden loskomen.

Is alles veilig?

Goed gezien!
U riskeert direct contact aan de achterzijde van het stopcontact.

Fout!
U riskeert direct contact aan de achterzijde van het stopcontact.

Equipements pour installation haute tension Equipements pour installation haute tension
Equipements pour installation haute tension Equipements pour installation haute tension

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 3/7


De persoon die aan deze hoogspanningsinstallatie werkt, gebruikt de nodige beschermingsmiddelen.

Is alles veilig?

Goed gezien!
De persoon op de foto gebruikt de nodige collectieve én persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schakelen. Hierdoor is hij beschermd tegen vlambogen en elektrocutie/elektrisering.

Fout!
De persoon op de foto gebruikt de nodige collectieve én persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schakelen. Hierdoor is hij beschermd tegen vlambogen en elektrocutie/elektrisering.

Moyens de protection pour déclenchement d'une cellule haute tension Moyens de protection pour déclenchement d'une cellule haute tension
Moyens de protection pour déclenchement d'une cellule haute tension Moyens de protection pour déclenchement d'une cellule haute tension

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 4/7


De persoon op de foto gebruikt de beschermingsmiddelen op de juiste manier tijdens het schakelen aan deze hoogspanningscel.

Is alles veilig?

Goed gezien!
De persoon op de foto draagt zijn beschermende kledij waardoor hij beschermd is tegen vlambogen. Maar hij staat met één voet naast de elektrisch isolerende mat.

Fout!
De persoon op de foto draagt zijn beschermende kledij waardoor hij beschermd is tegen vlambogen. Maar hij staat met één voet naast de elektrisch isolerende mat.

Protection lors du déclenchement d'une cellule haute tension Protection lors du déclenchement d'une cellule haute tension
Protection lors du déclenchement d'une cellule haute tension Protection lors du déclenchement d'une cellule haute tension

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 5/7


De man op de foto heeft zich correct beschermd om deze hoogspanningscel in te schakelen.

Is alles veilig?

Goed gezien!
Het lijkt erop dat de man op de foto goed beschermd is. Maar de handschoen is verouderd en beschadigd en biedt niet meer voldoende bescherming. Wist je dat je als werknemer verplicht bent om je beschermingsmiddelen, vóór gebruik moet controleren.

Fout!
Het lijkt erop dat de man op de foto goed beschermd is. Maar de handschoen is verouderd en beschadigd en biedt niet meer voldoende bescherming. Wist u dat u als werknemer verplicht bent uw beschermingsmiddelen vóór gebruik te controleren?

Risque de contact avec la tension Risque de contact avec la tension
Risque de contact avec la tension Risque de contact avec la tension

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 6/7


Een electricien werkt aan een zekeringskast met laagspanning. Riskeert hij direct contact met de spanning?

Is alles veilig?

Goed gezien!
Er zijn 2 risico’s. Enerzijds is de schroevendraaier niet voldoende geïsoleerd: dit betekent dat hij de punt van de schroevendraaier per ongeluk kan aanraken met zijn vingers. Anderzijds is het uiteinde van de doorverbindingsrail niet geïsoleerd met een eindkap. Ook belangrijk: de elektriciteit moet altijd worden uitgezet bij werken … hoe klein ook.

Fout!
Er zijn 2 risico’s. Enerzijds is de schroevendraaier niet voldoende geïsoleerd: dat betekent dat hij de punt van de schroevendraaier per ongeluk kan aanraken met zijn vingers. Anderzijds is het uiteinde van de doorverbindingsrail niet geïsoleerd met een eindkap. Ook belangrijk: de elektriciteit moet altijd worden uitgezet bij werken … ook bij heel lage spanning.

Règles de sécurité pour le ré-enclenchement d'une cabine haute tension Règles de sécurité pour le ré-enclenchement d'une cabine haute tension
Règles de sécurité pour le ré-enclenchement d'une cabine haute tension Règles de sécurité pour le ré-enclenchement d'une cabine haute tension

Kijk goed naar het beeld. Is alles veilig?

Vraag 7/7


De productielijnen liggen stil en de manager vraagt aan zijn medewerker om de hoogspanningscabine zo snel mogelijk weer in te schakelen.

Denkt u dat de veiligheidsregels in deze situatie worden gerespecteerd?

Is alles veilig?

Goed gezien!
Hoogspanningswerken mogen nooit worden uitgevoerd zonder beschermende kledij.

Fout!
Hoogspanningswerken mogen nooit worden uitgevoerd zonder beschermende kledij.